ontwerpt buitengewone oplossingen voor complexe sociale vraagstukken en helpt richting geven aan eerste stappen:
Future Design.
Hiermee ontstaan nieuwe dingen en vooral nieuwe manieren.WERKWIJZE

Aanpak Impact werkt in opdracht, aan lastige problemen waarbij één gewone oplossing niet volstaat en waar samenwerking invloed heeft op meerdere betrokken partijen. Opdrachtgever, stakeholders, doelgroep en gebruikers worden actief bij het ontwerpproces betrokken en zijn daardoor onderdeel van de oplossing.  

Projecten verschillen in omvang van een dag tot enkele maanden. Aanpak Impact werkt veel met overheden en heeft een sterke focus op vraagtukken in de context van klimaat en water.

Ontwerpen gaat niet over het begeerlijker maken van dingen. Het gaat om het samen, testend ontdekken van oplossingen die op het diepste niveau aansluiten op de behoeften van de gebruiker. 


PROCES


Elk ontwerpproces is maatwerk. Het bakent ruimte af voor een nog onbekende uitkomst, waarbij het proces houvast en zekerheid biedt. We streven naar meetbare impact met oplossingen die zelfstandig kunnen blijven bestaan.

SOCIAL PROJECT MANAGEMENT CANVAS

Deze methode gebruiken we aan de voorkant van middelgrote en grote projecten om het proces, dat zich voor een groot gedeelte bevindt in de samwenwerking tussen meerdere partijen, snel inzichtelijk te maken. 


De SPMC verschilt op een aantal punten van de inmiddels vertrouwde Business Model Canvas:
 • Het beschrijft een tijdellijk project, met een einddatum, dat functioneert in de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.  
 • We omschrijven niet wat we maken, maar wat we met het gemaakte bereiken. Impact. Op mensen. 

ANDERE METHODEN

In eerdere procten is gebruik gemaakt van:
 • de BSRTM leefstijlvinder
 • Contextmapping
 • Cultral probing
 • Customer journeys
 • Frame Innovation
 • Generative front end design research
 • Impactmeten
 • Lean startup
 • Lezingen / presentaties bestaand werk
 • Participatief veldwerk 
 • Photographic research
 • Rapid prototyping
 • Reframing 
 • Social project model canvas
 • Sociocratisch co-creëren 
 • Stakeholder mapping 
 • What-if research 


Aanpak Impact ontwerpt buitengewone oplossingen voor complexe sociale vraagstukken en helpt richting geven aan eerste stappen:

Future Design.

Hiermee ontstaan nieuwe dingen en vooral nieuwe manieren.
 


WATERWEG- Klimaatadaptatie met stoepkrijt voor Provincie en Waterschap. NOORD VERTREKT - Twijfel Challenge i.s.m. Buurtlab de Modestraat in Amsterdam Noord.VERTROUWDE BRON - Expositie op Dutch Designweek 2019 voor Schone Maas Waterketen.


DE VOLKSPOLDER - Sociale wegverkenning door cocreatie waterplein voor Gemeente en Provincie.  


HUGO SCHUITEMAKER EVACUEERT - Tentoonstelling voor het Zuiderzeemuseum.


GEHEIME WATERVEILIGHEIDSDIENST Interventie op evaluatiebijeenkomst met Twijnstra & Gudde voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu.


WATERHINDERNIS - Water als verbindende hindernis voor No Academy en W139.


DE WATERLAND - Herdenking van een fictieve watersnood door en voor Amsterdam Noord.WATERWEG- Klimaatadaptatie met stoepkrijt voor Provincie en Waterschap. NOORD VERTREKT - Twijfel Challenge i.s.m. Buurtlab de Modestraat in Amsterdam Noord.VERTROUWDE BRON - Expositie op Dutch Designweek 2019 voor Schone Maas Waterketen.


DE VOLKSPOLDER - Sociale wegverkenning door cocreatie waterplein voor Gemeente en Provincie.  


HUGO SCHUITEMAKER EVACUEERT - Tentoonstelling voor het Zuiderzeemuseum.


GEHEIME WATERVEILIGHEIDSDIENST Interventie op evaluatiebijeenkomst met Twijnstra & Gudde voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu.


WATERHINDERNIS - Water als verbindende hindernis voor No Academy en W139.


DE WATERLAND - Herdenking van een fictieve watersnood door en voor Amsterdam Noord.